Okulumuzun 9.10.11 ve 12. Sınıflarında “Din kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersleri Türk millî eğitiminin temel amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.

    Konular müfredat ve yıllık planlara uygun olarak, hurafelerden arındırılmış, öğrencilerin günlük hayatta karşılarına çıkabilecek olaydan örnekler verilerek vatan, millet, bayrak, Cumhuriyet ve Atatürk bilgisi ve sevgisi konulara uygun olarak işlenmektedir.

  Evrensel ahlak ilkelerinin vazgeçilmezliği, milli ve manevi değerlerimiz, örf ve adetlerimiz konular içerisine yayılarak belleklere yerleştirilmektedir.

  Öğrencilerin aldıkları bilgileri günlük hayatta uygulamaları için telkinlerde bulunularak bilgiden uygulamaya geçiş hedeflenmektedir.