TED Kayseri Koleji Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programlarının bütünleyici bir parçası olması nedeniyle öğrencilerin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine, sosyal yaşantısının içinde sporu hayat tarzı haline getirmesine, okul dışı serbest zamanlarını kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmesine katkıda bulunur.

Programda; Fiziksel etkinlikler ve spor branşlarında hareket becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmekte olup öğrencilerimiz öğrenme alanları ve kazanımları benimseyerek en az 3 branşta yetkin olma farkındalığı kazanmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı

- Düzen Alıştırmaları

- Atletizm

- Koşular

- Basketbol

- Voleybol

- Yüzme

- Badminton

- İstasyon çalışmaları

- Kuvvet ve dayanıklılık egzersizleri

- Masa Tenisi

- Fiziksel Uygunluk Testi

Bu genel amaçlara ve öğretim programı kapsamında meb bilgi portalı altında öğrencilerimizin fiziksel uygunluklarına ilişkin öğretim yılı içerisinde ölçümleri yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları sınıf, yaş ve cinsiyetlerine göre okul takımları, bireysel çalışmalar için veri sağlamaktadır.

Öğretim yılı içerisinde öğretim programımız zümre öğretmenlerimiz tarafından öğrenme-öğretme süreçlerinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarıyla yürütülmektedir.