ALMANCA

    Avrupa Birliği ülkeleri içinde en çok konuşulan dil olarak Almanca ön plana çıkmaktadır. Almanya’nın dünyanın en gelişmiş ekonomisine ev sahipliği yapıyor olması, bilimsel alanda, ticari alanlarda Almancanın çok yaygın olması ve mühendislik, biyokimya, astronomi, fizik, psikoloji ve sanat tarihi gibi alanlarda kullanılıyor olması okulumuzun Almancayı ikinci yabancı dil olarak vermesinde önem taşımaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimize anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lisede de devam ederek, Alman dili ve kültürünü tanıtmayı ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

     Dört dil becerisinin temel alındığı Almanca ders programı haftada 2 ders saati olup öğrencilerin dünya bakışını, kültürlerarası iletişimi, proje tabanlı öğrenmeyi ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektedir. Öğrencilerin, ders içi yapılan aktivitelerin dışında, okul dışı ve uluslararası çalışmalarda aktif olmaları, dili etkin kullanmaları amaçlanmıştır. Geleneksel hale gelen Almanca tiyatromuzla öğrencilerimizin kendilerini sözlü ifade etmelerini, Almanca bilgi yarışmamızla Almanca ve Almanya konusunda öğrencilerimizin bilinçlenmelerini aynı zamanda eğlenmelerini, Almanca dergimizle de öğrendikleri dili kaleme almalarını sağlıyoruz. Ayrıca okulumuza 9. Sınıfta başlayan öğrencilerimiz için iki yıllık program dahilinde A1 tamamlama kursu uygulanmaktadır.

Bu doğrultuda kazanımlar, Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri kapsamında ele alınmış ve öğrencilerin ulusal programda B1 seviyesinde olmaları hedeflenmiş olup, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına katılıp dil seviyelerini sertifika ile belgelendirmeleri amaçlanmaktadır.