İTALYA’DAN “TRAVELLER COOL SCHOOL BOX” VAR!

SUPER HEROES COSTUME PARTY
17 Ocak 2019
Bülten Dergisinin 62. Sayısı Yayında!
18 Ocak 2019

2018- 2019 Eğitim –Öğretim yılında “COOL SCHOOL BOX “ E-twinning projeleri kapsamında okulumuz E-twinning Kulübü öğrencileri ve rehber öğretmenleri Fatma BAYSAL ve Şebnem ÇALIŞKAN tarafından yürütülen  uluslararası bir projedir. Bu projede Türkiye, Polonya, Yunanistan, Ukrayna, İspanya, İtalya, Romanya ve Slovakya ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Projenin amacı farklı ülkelerin okullarını, okul hayatlarını, eğitim sistemlerini tanımak ve tanıtmak; okullardaki benzerlikleri ve farklılıkları Web 2.0 araçlarını ve teknolojiyi de dahil ederek keşfetmektir . Bu projeyle öğrenciler aynı zamanda ortak ülkelerin en çok  kullandıkları kalıpları o dilde öğrenmiş olacaktır . Proje sonunda  katılımcılar tüm ortak ülkelerle işbirliği içinde kendi tasarladıkları  “İDEAL AVRUPA OKULU”nu sergileyeceklerdir. Proje içeriğinde yer alan “Traveller Cool School Box” etkinliği kapsamında eşleştiğimiz ülke olan İtalya’ya öğrencilerimiz kutu hazırladılar ve bu kutu okulumuz adına İtalya’daki  Istituto Comprehensivo Oreste Giorgi  proje ortağı olan okula  gönderildi. Aynı zamanda İtalya’dan da okulumuza Anastasia Spagnuolo ve öğrencilerinin hazırladığı kutuda ulaşmıştır. İşbirliğinin ve kültürel etkileşimin yer aldığı bu çalışma öğrencilerimizi oldukça heyecanlandırmıştır ve mutlu etmiştir.


Ansolon