Müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacı ile yarışma, konser ve festivallere yüksek oranda katılmalarına yer vermekteyiz. Temel solfej, bona ve teorik bilgiler öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak verilmektedir.

Okul öncesi döneminden başlamak üzere orff eğitimine, çalgı eğitimine teknolojik donanımlı ve müzik aletlerinin içinde bulunduğu atölyelerimizde devam etmekteyiz.