Hayat Bilgisi dersi yeni yetişen bireylerin ufuklarını genişletmede yol gösterici olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu program öğrenciyi hedef alan işlenişte çocuğu merkeze alan bir bakış açısı benimser.

Bizler bu program aracılığıyla öğrencilere kazandırmak istediğimiz bilgi ve becerileri gerçek dünyayla pekiştirerek sunuyoruz. Yaşamda herhangi bir karşılığı olmayan bilgilere yer vermiyoruz.

Hayat bilgisi dersi öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayan, onların zevk aldıkları ve eğlenceli derslerdir. Bu nedenle işleniş esnasında yapılan etkinlikler öğrenciyi bu doğrultuda çalışmaya yönlendirir.

Bizler öğrencilere fazla bilgi depolamak yerine bilgiye erişme yollarını öğretmeyi tercih ediyoruz. Böylelikle bilgiyi gerektiğinde kullanabilme becerileri kazanmış oluyorlar. Yaşamlarında karşılaştıkları durumlara, bilgiyi aktarmada daha başarılı oluyorlar.

Hayat Bilgisi dersi ezbere dayalı öğrenme yerine öğrencinin bu sürece aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. Çocuk kendine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat yapılandırmalıdır.

Bizler; öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetişmelerini amaçlıyoruz. Hayat Bilgisi dersinde bulunan Atatürkçülük konuları bizlere bu doğrultuda ışık tutuyor.