Yaratıcı Drama, canlandırmalara dayanan, temel amacı sahneleme olmamakla birlikte, süreç merkezli, çocukların hayal ederek, dünya deneyimlerini kullanarak, Sınıf Öğretmeni rehberliğinde yansıttıkları aktif bir öğrenme biçimidir.

Drama süreçlerinde öğretmen, grubun keşfetmesi, gelişmesi, duygu ve düşüncelerini dramatik oyunlar yoluyla ifade etmesi için rehber olur, yönlendirmeler yapar. Çocuklar, ele alınan konunun içeriğine bağlı olarak kendi yaşantılarından getirdikleri anları çeşitli eylem ve diyaloglar ile doğaçlarlar.

Anasınıfı,1. ,2. , ve 3. sınıflar düzeyinde haftada bir ders saati olmak üzere uygulanan drama derslerinde öğrencilerimiz, özgün düşünceleri, bireysel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlamalar yaparlar.

Okulumuz müfredatında yer verdiğimiz drama eğitimi ile disiplinler arası bir köprü kuruyoruz. Entegrasyon uygulamaları kapsamında drama derslerimiz; Türkçe, hayat bilgisi, matematik ve uygulamalı derslerle ilişkilidir. Bu derslerde işlenen ünite konularını, drama derslerinde yaptığımız çeşitli etkinlik ve uygulamalarla destekleyerek; öğrencilerimizin bilgiyi, yaparak yaşayarak öğrenmelerine çalışmaktayız.