BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

TED Kayseri Koleji Beden Eğitimi ve Spor dersi temel hareket bilgi ve becerileri, yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler ve bunların bir arada kullanıldığı birleştirilmiş hareketleri içermektedir. Öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Program doğrultusunda derslerimizde birçok yaklaşım uygulanırken hedeflenen temel amaçlar;

1. Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır.

2. Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır.

3. Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır.

4. Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular.

5. Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır.

6. Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır:

a. Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular.

b. Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır.

7. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

8. Oyun ve fiziki etkinliklerde iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir.

Öğretim yılı içerisinde öğretme-öğrenme süreçleri geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yürütülerek etkin öğretim programı oluşturulmaktadır.

Bu genel amaçlara ve öğretim programı kapsamında meb bilgi portalı altında öğrencilerimizin fiziksel uygunluklarına ilişkin öğretim yılı içerisinde ölçümleri yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları sınıf, yaş ve cinsiyetlerine göre okul takımları, bireysel çalışmalar için veri sağlamaktadır.