İlkokul-Ortaokul Bölümü Okul Aile Birliği Toplantı Duyurusu

Lise Bölümü Okul Aile Birliği Toplantı Duyurusu
10 Ekim 2014
TED Kayseri Koleji II. Ulusal Forumu’na (TEKUF) katılımınızdan onur duyarız
14 Ekim 2014

Sayın Velimiz,        
 
Milli Eğitim Bakanlığı Okul- Aile Birliği Yönetmeliği’nin 7-(1)  Maddesine göre okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler Okul- Aile Birliğinin tabiî üyesidir. Okul Aile Birliğimizin yıllık Olağan Genel Kurul             toplantısı 26 Ekim 2014 Pazar günü saat 11.00’de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuz Konferans Salonunda yapılacaktır.
Okul – Aile arasındaki bütünleşmenin gerçekleştirilmesi, veli ve okul arasındaki iletişimi güçlendirmesi, eğitim – öğretimi geliştirici faaliyetlerin desteklenmesinde büyük anlam taşıyan, Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımının olacağı bu toplantıya tüm velilerimizin katılımını bekler, sağlık ve mutluluklar dileriz.

 
                      Rezzan YAZIGÜLÜ                                     Raci ÜLKE
                  Okul- Aile Birliği Başkanı                                     Okul Müdürü          
                                                                                                                                                                
 
GÜNDEM  :
1-   Toplantı katılım evrakının imzalanması ve açılış.
2-   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3-   Okul-Aile Birliği Başkanının açış konuşması.
4-   Divan Kurulu seçimi. (1 başkan-1 katip üye)
5-   Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet raporunun okunması.
8-   Raporlar üzerinde görüşme ve açıklamalar.
9    Yönetim Kurulunun ibrası.
10- Denetim Kurulunun ibrası.
11- Yönetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (5 asıl, 5 yedek üye)
12- Denetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (1 asıl, 1 yedek üye)
13- Dilek ve temenniler.
14- Kapanış.


Ansolon