ETKİLİ DİNLEME ÇALIŞMALARI

OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR…
7 Mart 2016
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladık
8 Mart 2016

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulamaya başladığımız Ölçme Değerlendirme Uzmanı Şeyda Sevinç tarafından hazırlanan Etkili Dinleme Çalışmaları tüm 1 – 2 ve 3.sınıf öğrencileri ile 15-19 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Çalışmalarımızda öğrencilerimizin dikkatli dinleme, dinlediğini anlama, dinlediklerini kendi cümleleri ile ifade etme, günlük yaşam durumları ile karşılaştırma yapma, örnek verme, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirmek hedeflenmişti.
1.sınıflarda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere Feridun Oral’ın “Kırmızı Elma” kitabı dinletilerek “Yardımlaşma” kavramı üzerinde konuşulmuş, yardımlaşmanın önemi tartışılmış örnek yaşam durumlarıyla pekiştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sırasında öğrencilerin olayları oluş sırasına göre sıralama ve verilen örnek durumlardaki problemleri tespit ederek problemi çözme çalışmaları yaptırılmıştır.
2.sınıflarda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere Sara Şahinkanat’ın “Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor” kitabı dinletilerek “İnsanın kendi olmasının, kendini sevmesinin kendiyle barışık olmasının önemi” üzerinde konuşulmuş, örnek yaşam durumlarıyla pekiştirmeleri sağlanmıştır. Öğrencilerle ahtapot çizme çalışması yapılmış, kitapta bahsedilen kahramanlar olan ahtapot ve deniz yılanının özellikleri üzerinde konuşulmuştur. Hikâye kitabı “Deniz Yılanı Olmak Çok Zor” şeklinde değiştirilerek öğrencilerle tekrar oluşturulmuş, özdeğerlendirme çalışması ile öğrencilerin etkinlik sonunda kendilerini değerlendirmeleri sağlanmıştır.
3.sınıflarda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere Roald Dahl’ın “Charlie’nin Çikolata Fabrikası” kitabı şubat tatilinde okutulmuş, Şubat tatili dönüşü tüm öğrencilere filmi izlettirilmiştir. Çalışmada “İnsanın kendi olmasının, kendini sevmesinin kendiyle barışık olmasının önemi” üzerinde konuşulmuş, örnek videolar üzerinde konuşularak öğrencilerin ana fikri bulmaları sağlanmıştır. Çalışma her sınıfta iki ders saati boyunca sürmüş, öğrencilerin grup çalışmaları yaparak yaratıcı fikirlerle önceden hazırlanan üç etkinliğe katılmaları, çalışmalarını belirtilen süre içerisinde hazırlamaları ve sınıfta sunmaları sağlanmıştır. Çalışma sonunda özdeğerlendirme formu ile öğrencilerin kendilerini ve grup çalışmalarını değerlendirmeleri sağlanmıştır.


Ansolon