EKO-OKULLAR PROGRAMI

TEMİZLİK SAYGI İŞİDİR BAŞARAN ÇAĞDAŞ KİŞİDİR
4 Ocak 2018
THE EMPİRE STRİKES BACK AGAİN ! (İMPARATORLUK GERİ DÖNDÜ)
4 Ocak 2018

Eko-Okullar Projesi okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslararası bir projedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Proje, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmanın yanı sıra, verdikleri çevre eğitimi ile üstün başarı sağlamış okullara yeşil bayrak ödülü vermesi ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. “Yeşil Bayrak” uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Projede iki yıl üst üste çalışıp iki yıl süresince projeyi uygun şekliyle uygulayan okullar, mayıs ayında Eko-Okullar Koordinatörlüğü tarafından okullara gönderilen denetleyiciler tarafından denetlenirler. Denetleme sonucu uygun görülen okullar, “Yeşil Bayrak”  ile ödüllendirilirler.

 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO OKUL PROGRAMI

Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu olarak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında da Eko-Okullar Projesi’ne devam ediyoruz.  Eko-Tim öğrencileri ile yaptığımız toplantı sonucunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl çalışma konumuzu yine “SU” teması olarak belirledik. Çalışma konumuz doğrultusunda eylem planımızı oluşturduk.

Eko-Tim öğrencilerimizle bu yıl yapacağımız çalışmalarımızla  ikinci kez  “Yeşil Bayrak” ödülünü almak için daha da detaylı devam edeceğiz. Çevreye duyarlı öğrenciler olarak çalışmalara başlamaya ve farkındalığımızı artırmaya hazırız.

2017 – 2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Eko-Okul Çalışma Konusu: SU

Eko – Okul Sloganımız: “Kitapsız Okul Susuz  Hayat Olmaz!”


Ansolon