8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI

‘’Eğitimde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar’’ semineri iptal edilmiştir.
25 Mart 2016
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI.
28 Mart 2016

27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak 2. TEOG Sınavı’na sayılı günler kala TED Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu Rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY ATAŞCI tarafından 8.sınıftaki öğrencilerimize sınıf ortamında motivasyon çalışması yapıldı. Öğretmenimiz, öğrencilerimize kendilerini daha iyi tanıyıp son bir ayı daha iyi yönetmeleri için önerilerde bulundu.

Tüm 8.sınıf öğrencilerimize Öğrenme Stilleri Envanterinin sonuçlarına göre nasıl ders çalışmaları gerektiği ,daha iyi nasıl motive olabilecekleri tek tek anlatıldı ve sınıf rehber öğretmenlerimizle sınıflarının sonuçları paylaşıldı.

Öğrenme stilleri, her öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır. Bilgi alma şekline göre bu yollar üçe ayrılır:
• Görsel,
• İşitsel
• Kinestetik (dokunsal)
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak, öğrencilerimizin öğrenme ortamına katkıda bulunmak amacıyla, öğrenme stilleri konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerimize “Öğrenme Stilleri” envanterini uyguladık. Sonuçlara göre, öğrenci profilleri çıkardık ve öğrencileri bilgilendirdik
Birlikte bazı örneklere göz atalım: Görsel anne baba, kinestetik çocuklarını anlayamayabilir. Masada otururken çocuklarının, sürekli kıpırdanıp hareket etmelerinden rahatsız olabilirler. Çünkü kendileri böyle ders çalışmamışlardır ve çalışmamaktadırlar.
İşitsel öğrenciler belki de müzikle dersi daha iyi anlamaktadırlar. Ders çalışırken müzik dinlemelerine izin verilebilir. Burada ölçüt, öğrencinin müzik dinlerken ders çalışması ile istenilen başarıya ulaşıp ulaşmadığıdır.
Öneriler:
Görsel öğrenen çocuklar:
• Renkleri kullanabilir. Yazarken ve okurken renkli kalemlerle not alabilir ve önemli yerlerin altını çizebilir.
• Öğrendiği bilgileri küçük kartlara yazarak çalışabilir. Bu kartları ayna, defter kapağı, dosya üzeri, pano ve kitaplık gibi yerlere yapıştırarak görünür hale getirebilir.
• Karmaşık konuları çeşitli şema ve grafiklere dönüştürebilir. Kavram haritaları kullanılmalıdır.
• Öğrenmekte zorlandığı konularla ilgili görsel video ve slaytlardan yararlanabilir.
• Öğrenmek için görsel posterler hazırlayabilir.
İşitsel öğrenen çocuklar:
• İşitseller konuşarak ve dinleyerek daha iyi öğrenirler. Arkadaşıyla çalışarak ya da öğrendiklerini size anlatarak bilgilerini daha kalıcı hale getirebilir.
• Konuları öğrenirken yüksek sesle okuyabilir.
• Ders çalışırken bilgileri, kendi sesinden, i-pod vb. cihazlara, daha sonra dinlemek üzere kayıt edebilir.
• Hatırlanması gereken bilgiler (tarih, yer ismi, ..vb.) için çeşitli melodiler ve ritimler oluşturabilir. Bu melodilerin komik, saçma veya çılgınca olması öğrenmeyi kolaylaştırır.
Kinestetik/Dokunsal öğrenen çocuklar:
• Kinestetikler hareket ederek daha iyi öğrenirler. Çalışırken elinde kitap ya da kartlarla ileri geri yürüyebilir, yüksek sesle okuyabilir.
• Çalışırken, kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilebilir.
• Bir şeyler anlatacağı zaman ayağa kalkabilir ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilir.
• Öğrendiği konuları dramatize ederek daha kalıcı hale getirebilir.
• Çalışırken bir şeyle oynamasına (elinde kalem çevirme, oyun hamuru yoğurma, …vb.) izin verilebilir.
• Öğrendiği konularla ilişkili, ellerini kullanabileceği çalışmalar yapabilir (lego, oyun hamuru, kil, …vb.).
• Laboratuar çalışmalarıyla iyi öğrenirler. Evde deneyler yapmalarına izin verilebilir.
• Öğrendiği konuyla ilgili yaşayarak öğrenebileceği yerlere (müze, fabrika, tarihi yer, …vb.) geziler yapabilir.
Her çocuk başka bir dünyadır. O nedenle biri için iyi olan, öbürü için iyi olmayabilir. Burada verilen öneriler, tüm çocuklara aynen uygulanamayabilir. En iyi öğrenme yolunu seçme işi, kendilerine bırakılmalı ama verilen örnekleri denemeleri için teşvik edilmeli, kendilerine uygun yol ve yöntemleri geliştirmede de yardımcı olunmalıdır.
TEOG sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.


Ansolon