7.Sınıf Öğrenci ve Velilerimize Öğrenme Stili Atölye Çalışması Yapıldı

İLKOKUL’DA YILIN EN EĞLENCELİ SON ÇARŞAMBASI
27 Aralık 2017
HİJYEN GÜZELDİR
28 Aralık 2017

Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisi olarak, öğrenme ortamına katkıda bulunmak amacıyla ,öğrenme stilleri konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında ikinci  grubumuz olan 7.sınıf öğrencilerimize öğrenme stilleri envanterini uyguladık, envanter değerlendirildikten sonra sonuçlar öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle  paylaşıldı. Her bir sınıfın genel öğrenme stili analiz raporu sınıf panolarına asıldı. Her bir öğrencimize  kendi öğrenme stilinin özellikleri ve nasıl ders çalışırsa daha başarılı olacağı rehber öğretmenimiz tarafından sınıflarda anlatıldı.

 Çalışmalarımızın ikinci kısmında 27  Aralık 2017 tarihinde  velilerimizle atölye çalışması yapılarak velilerimize kendi çocuklarının envanter sonuçları verildikten sonra kendilerine de öğrenme stilleri envanteri uygulandı.

Atölye çalışmamızda rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY velilerimize , ‘’Çocuklarımızla çatışma içine girmeden onları nasıl motive edebiliriz?’’  hem işitsel, hem görsel, hem de kinestetik algılama şekillerine göre  yaratıcı drama etkinlikleri uygulayarak dil kalıplarını aktardı.

Yoğun katılımın olduğu öğrenme stilleri atölye çalışmalarımızın devamı 3 Ocak   Çarşamba günü 6.  sınıf velilerimizle devam edecektir.


Ansolon