5. Sınıf Velilerimize Yenilenen Müfredat Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri Bilim Merkezine Gezi
26 Ekim 2017
DOĞANIN PİLİ BİTMESİN..
26 Ekim 2017

5. sınıf ders müfredatındaki değişiklikler hakkında velilerimizi bilgilendirmek amacıyla 22 Ekim 2017 Pazar günü saat 13.00’da okulumuzun konferans salonunda toplandık.

Matematik kazanımları 57’den 56’ya düştü. Konular, geçen yıl olduğu gibi 4 ünite ve 12 konudan oluşuyor. Bu yıl özellikle kazanımlarda izometrik, kareli ve noktalı kağıt üzerindeki çalışmalara ağırlık verilmiştir.

Türkçe alanında, sözcükte anlam konusundan yan anlam kaldırıldı. Metin türü olarak hikaye, masal ve haber metni var. Söz sanatlarından kişileştirme ve benzetme esas alınıyor.

Fen Bilgisi alanında kazanım sayısı azaltılarak içerik hafifletildi. Evrenden bedene doğru ilerleyen konu sıralaması ile ünitelerin yerleri değiştirildi. Karar verme ve tartışma becerilerine ağırlık verilerek ezberci eğitimden uzaklaşarak öğrendiği bilgiyi günlük hayata aktaran, fen okur yazarı bireyler hedeflenmektedir.

Sosyal Bilgiler müfredatında kazanım sayısı 47’den 34’e düştü. 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda ünite kavramı kaldırılarak yerine öğrenme kavramı getirilmiştir. Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları konuları öğrencilerin tarih konularıyla tanışması için 5. sınıfa aktarılmıştır. Medya okur-yazarlığı konusu 5. Sınıf programına alınmıştır. Özellikle sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirme ve güvenli internet konuları üzerinde durulmasının önemi vurgulanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor alanında yeni müfredatta branşlaşma yerine eğitsel oyunlar ve geleneksel oyunlar getirildi. Bunun amacı öğrencilerin oyunlarla bilişsel gelişimini sağlamaktır.

Bilgilendirmeleri için öğretmenlerimize ve katılımları için velilerimize teşekkür ediyoruz.


Ansolon