2019-2020 ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

GESAM 2019 Uluslararası Lübnan / Türk Sanatçıları Resim Sergisi
21 Ekim 2019
8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ GELENEKSEL GEN-KÖK MERKEZİ GEZİSİNDE
21 Ekim 2019

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

TED Kayseri Koleji Vakıf Yönetim Kurulu’nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İlkokul 4.sınıfta (ODS, TBU ve YDDS) ve Ortaokul 5-6-7 ve 8. sınıflarda yapılan (OİS, YDDS ve TBU) sınavlar sonucunda her sınıf düzeyinde ilk 5’e giren başarılı öğrencilerimizi teşvik amacıyla ödüllendirme kararı aşağıda belirtilmiştir.

 • İlkokul 4.sınıflarda ve Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. Sınıflarda “Geleceğin Yıldızları Bursa Uludağ İngilizce Yaz Kampı” ile öğrencilerimiz ödüllendirilecektir.

ilk 5’e girecek öğrencilerimizin başarı ödülünü alabilmesi için gerekli şartlar:

  • Başarı ödülü okulda uygulanan sınavlar ve etki yüzdeleri aşağıda verilmiştir.
  • 4.sınıflarda Genel Merkez tarafından yapılan Yabancı Dil Değerlendirme Sınavı (YDDS) ve Temel Beceri Uygulaması (TBU) ile okulumuz tarafından yapılan 2 adet Okul Değerlendirme Sınavı (ODS) kullanılacaktır. Bu sınavlarda okulumuz tarafından yapılan ODS 1-2 sınav ortalamasının %60’ı, YDDS puanının %20’si ve TBU’nun %20’si alınarak sıralama belirlenecektir.
  • 5-6-7. sınıflarda Genel Merkez tarafından yapılan Yabancı Dil Değerlendirme Sınavı (YDDS), Temel Beceri Uygulaması (TBU) ve 3 adet Okul İzleme Sınavı (OİS) kullanılacaktır. TBU ve OİS’in toplam ortalamasının %80’i, YDDS puanının %20’si alınarak sıralama belirlenecektir.
  • 8.sınıflarda Genel Merkez tarafından yapılan 4 adet Okul İzleme Sınavı (OİS), Yabancı Dil Değerlendirme Sınavı (YDDS) ve Temel Beceri Uygulaması (TBU) kullanılacaktır. TBU ve OİS’in toplam ortalamasının %80’i, YDDS puanının %20’si alınarak sıralama belirlenecektir.
  • Puanların eşitliği halinde ilgili sınıf düzeyinde YDDS sınavı yüksek olan öğrenci yine puanların eşitliği halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilecektir.
  • Başarı ödülü her sınıf düzeyinde ilk 5 öğrenciye verilecektir. (4-5-6-7 ve 8.) Başarılı öğrenciler tüm sınıf düzeylerinde plaket ve “Geleceğin Yıldızları Bursa Uludağ İngilizce Yaz Kampı” ile ödüllendirilecektir.
  • Başarı ödülü eğitim, yol (Kayseri-İstanbul-Kayseri uçak ulaşımı ve otobüsle Bursa aktarması) ve konaklama giderlerini karşılayacaktır.
  • Kazanılan başarı ödülü o yılı kapsayacak başka bir yıla veya kişiye devredilmeyecektir.
  • Başarı ödülünü kazanan öğrenci Yaz kampına katılmayacaksa ücretini talep hakkı olmayacaktır.
  • Yaz kampına katılmayan öğrencinin yerine sıradaki diğer başarılı öğrenci gönderilmeyecektir.
  • Geleceğin Yıldızları Bursa Uludağ İngilizce Yaz Kampı, Ağustos ayında olacaktır.
  • Yaz kampına gidecek öğrencilere okulumuz öğretmenleri de rehberlik edeceklerdir.

OKUL DERECESİ

TED Kayseri Koleji Vakıf Yönetim Kurulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul okul derecesini aşağıda belirtilen esaslara göre belirleyecektir.

  1. Ortaokul okul derecesi sadece son sınıf (8.sınıf) öğrencilerinde belirlenecektir.
  2. 8.sınıf okul derecesi belirlenirken öğrencilerin karnelerinde yer alan yılsonu ağırlıklı not ortalamaları esas alınacaktır.
  3. Sistem ilk defa uygulandığı için okul puanları yıllara göre kademeli geçiş yapılarak kullanılacaktır. Yani 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul derecesi belirlenirken öğrencilerimiz sadece 8.sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalamalarından sorumlu tutulacaktır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 7 ve 8. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalamalarının ortalamasından, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalamalarının ortalamasından, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalamalarının ortalamasından sorumlu olacaktır. Daha sonraki yıllarda da okul birincilerimiz 5, 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalamalarının ortalamasından sorumlu olacaktır.
  4. Puan eşitliği halinde son sınıf yılsonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olan öğrenciye yine eşitlik bozulmaz ise bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yılsonu ağırlıklı not ortalamaları incelenerek dereceye karar verilecektir.

Ansolon