2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı

İlköğretim Veli-Öğretmen Görüşmeleri ile ilgili Duyuru
5 Haziran 2015
YGS – LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı
5 Haziran 2015

Sayın Veli, Sevgili Öğrencilerimiz,

TED Kayseri Koleji Okulları Milli Eğitim Mevzuatı çerçevesinde kapsamlı ve nitelikli bir eğitim-öğretim hizmetini 49 yıldır başarı ile sürdürmenin gururunu taşımaktadır. Okulumuz; eğitim- öğretim alanında sahip olduğu tecrübe ve birikimini, teknolojik olanaklarla pekiştiren, alternatif programlarla genişleten, öğrenci ve veli beklentilerini kurumsal amaç ve ilkelerle birlikte yürüten, Anadolu Lisesi müfredatı uygulayan bir eğitim kurumdur.

Her eğitim kurumunun birincil amacı; ihtiyaç, beklenti ve isteklere cevap verecek doğru karar ve uygulamaları eğitim öğretim ortamına yansıtmak olmalıdır düşüncesinden hareketle;

Eğitim ve öğretimdeki değişim ve dönüşüm sürecine bağlı olarak lise öğrencilerimizin yükseköğrenime daha iyi hazırlanmalarına olanak tanıyacak seçenekleri sunmak, veli, öğrenci beklentileri ile okulumuzun kurumsal ve ulusal amaçlarını gerçekleştirmek hepimizin ortak sorumluluğundadır. Özel dershaneler, eğitim sistemimiz içindeki yaklaşık 50 yıllık yasal statülerine karşın çok tartışılan kurumlardan olmuş ve merkezi sınav uygulamalarıyla daha da büyümüştür. Son günlerde dershanelerin kapatılması veya dönüşebilenlerin özel okul olması tartışmaları sürerken TED Kayseri Koleji olarak genel bakış açımızı bir kez daha belirtme ihtiyacı doğmuştur.

Bir sonuç olarak ortaya çıkan dershane sistemi Türkiye‘ye ciddi zarar vermiştir. TED olarak; okulların insanı hayata hazırlamak ve yeni nesilleri yetiştirmek yerine, sınava insan hazırlamak işlevini üstlenmesi konusunun ülke geleceği için büyük bir risk olduğuna inanmaktayız. Konuya yasal mevzuat çerçevesinde bakıldığında da öğrencilerimizin yükseköğrenime en iyi şekilde hazırlanmaları ve yükseköğrenimde başarılı bir süreç geçirmeleri açısından alınacak tedbirlerin, yapılacak işlerin, izlenmesi gereken prosedürün akılcı ve kalıcı bir şekilde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bununla birlikte lise öğrencilerimizin yükseköğrenime daha iyi hazırlanmaları için alınması gereken tüm tedbirler belirlenmiş ve uygulamaya koyulmaya başlanmıştır. Bu nedenle, 2015-2016 öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin yükseköğrenime daha iyi hazırlanabilmeleri için aşağıda belirtilen uygulamaların hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 2015-2016 öğretim yılında TED Kayseri Kolejinde yükseköğretime hazırlık kapsamında uygulanacak akademik çalışma programı şu şekilde planlanmıştır:

TED Kayseri Koleji 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı

1.UYGULAMA

Bilindiği üzere okulumuzda her öğrenci haftada 40 saat (1 saat rehberlik dersi dahil) ders yapmaktadır. Öğretim programları ile YGS ve LYS konularında örtüştürme yapılarak YGS ve LYS için gerekli tüm çalışmalar haftalık ders saati içinde alan ağırlıklı derslerde alanında uzman şube ders öğretmenlerince yapılacaktır. Bunun için:

 

  1. Tarama testleri, deneme sınavları, ölçme ve değerlendirme vb. çalışmalarda zümreler görev yapacak ve Genel Merkezde oluşturulan TED Ulusal Sınavlar Merkezi destek sağlayacaktır.
  2. TED Genel merkezi akademik destek koordinatörlüğünün tüm TED Okullarında 12. Sınıflara yönelik YGS ve LYS deneme sınavları ile konu tarama testleri uygulanacaktır.
  3. Sınav sistemi, mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı, yurt içi ve yurt dışı kariyer planlama çalışmaları okulumuz PDR uzmanlarınca gerçekleştirilecektir.

2.UYGULAMA

            Ders yılı başladığında okulumuz müfredatına ek olarak istekli olan öğrencilerimiz için; salı, çarşamba, perşembe günleri ikişer saat ve hafta sonu cumartesi 7 saat olmak üzere haftada toplam 13 saat olarak, okulumuzun alanında uzman öğretmenlerince verilecek ve öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla ‘Takviye Kurslarının’ açılması planlanmaktadır.

            Takviye kursları sayısal ağırlıklı öğrencilerimiz için; Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinden haftada 13 saat, Eşit Ağırlıklı öğrencilerimiz için ise: Türk Edebiyatı, Türkçe, Matematik, Geometri, Coğrafya, Tarih derslerinden haftada 13 saat olarak yapılacaktır.

  1. sınıfların kurs programı ve ücreti aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla.
Arif S. ŞİRİN
TED Kayseri Koleji
Özel Lisesi Okul Müdürü

                                                                                                  KURS TARİHİ SÜRE TOPLAM DERS SAATİ
15 Haziran 2015 – 03 Temmuz 2015
Hafta içi (P.tesi-Salı-Çrş.-Prş.-Cuma)
5 saat – 09.00-13.00
3 Hafta 75 saat
24 Ağustos 2015– 14 Eylül 2015
Hafta içi(P.tesi-Salı-Çrş.-Prş.-Cuma)
5 saat – 09.00-13.00
3 Hafta 75 saat
14 Eylül 2015 – 10 Haziran 2016
Haftaiçi (Salı – Çarşamba – Perşembe)
2 saat – 16.20-18.00
32 Hafta 192 Saat
14 Eylül 2015 – 10 Haziran 2016
Haftasonu (Cumartesi)
7 saat – 09.00-16.00
32 Hafta 224 saat
Genel Toplam
 
  566 saat

 

Kurs Ücreti Ücretler
Eğitim ücreti, YGS-LYS hazırlık amaçlı yayın ( yaprak test, soru bankaları, konu anlatımlı kitaplar, deneme sınavları vb.)
Hafta içi servis dahil
 
3.200,00 TL
 
Haziran Ayı peşin ödeme indirimi %10
 

ÖDEME TAKVİMİ
İlk ödeme ve kayıtların 15 Haziran 2015’e kadar yapılması gerekmektedir.

Kayıt Ayı Ödeme Türü İlk Taksit Son Taksit
15 Haziran 2015 Haziran 2015 Ocak 2016

 


Ansolon