2015-2016 Öğretim Yılı Birinci Dönem Sonu Ortak Sınav Programı

TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri 1.Kademe
19 Ocak 2016
KAYAKTA KAYSERİ ŞAMPİYONLUĞU
19 Ocak 2016

Sayın Veli, Sevgili Öğrencilerimiz,
02 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 47.maddesi 3.fıkrası gereği “Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” denmektedir. Bu doğrultuda Okulumuzda Dönem Sonu Ortak Sınavları yapılacaktır.
Bu sınavlarla ilgili olarak aşağıda yer alan esaslara uyulması gerekmektedir.
1- Açılan dönem sonu ortak sınavlarına girmek isteyen öğrenciler Müdür Yardımcısı Erol DEDE’ye hangi derslerden sınava gireceğine dair veli imzalı (dilekçe örneği aşağıda verilmiştir) sınava başvuru dilekçelerini 15 Ocak 2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekmektedir.
2- Bu sınavlar sonunda, öğrencilerimizin sınavlardan alacakları puana göre ortalamaları yeniden hesaplanacaktır.
3- Sınavlara girmek için dilekçe veren ancak sınavlara girmeyen öğrenciler geçerli özür belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Özür belgesini zamanında teslim etmedikleri takdirde sınav sonucu olarak “G (GİRMEDİ)” yazılacak ve ortalama yeniden hesaplanacağından, bu durumda öğrencilerin mağduriyeti söz konusu olacaktır.
4- Dönem sonu ortak sınavları 18-19-20-21 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacaktır.
5- Dönem sonu ortak sınavları 1.dönem konularının tümünü kapsayacaktır.
6- Dönem sonu ortak sınav takvimi Okulumuzun duyuru panolarında yayınlanmıştır.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI SINIF SINAV ŞEKLİ SINAV YERİ
18.01.2016 10:00-10:40 MATEMATİK 9-10-11-12 YAZILI SINAV SALONU
14:00-14:40 İNGİLİZCE 9-10-11-12 YAZILI SINAV SALONU
19.01.2016 10:00-10:40 FİZİK 9-10-11-12 YAZILI SINAV SALONU
14:00-14:40 DİL ANLATIM 9-10-11-12 YAZILI SINAV SALONU
20.01.2016 10:00-10:40 TÜRK EDEBİYATI 9-10-11-12 YAZILI SINAV SALONU
14:00-14:40 KİMYA 9-10-11-12 YAZILI SINAV SALONU
21.01.2016 10:00-10:40 BİYOLOJİ 9-10-11-12 YAZILI SINAV SALONU
14:00-14:40 COĞRAFYA 9-10-11-12 YAZILI SINAV SALONU

Ansolon