image_pdfimage_print
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Okul Aile Birliği Yönetmeliği

Kuruluş-Madde 5:

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur.

(2) Birlik, kurulduğu okulun adını alır.

Birliğin görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.

ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak.

d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak.

e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.

f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak.

g) Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.

ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.

j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

Üyelik ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 7 – (1) Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile onsekiz yaşını geçmiş kursiyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine devam eden kişiler birliğin tabii üyesidir.

(2) Yöneticilerin ve öğretmenlerin üyeliği, okulla ilişkilerinin kesilmesi durumunda; velilerin üyeliği, öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi; eğitsel kulüp üyelerinin üyeliği, üyelikten ayrılması; kursiyer, çırak, kalfa ve ustaların üyeliği ise eğitimini tamamlaması hâlinde sona erer. Yönetim kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda, olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

(3) Okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler, yaptırdığı okulun okul aile birliğinin tabii üyesidirler.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA
TOLGA YAMAK BAŞKAN tolgayamak@yahoo.com
HİLMİ ORALHAN BAŞKAN YAR. hilmioral@gmail.com
ELİF ANGAY YAZMAN elifsaliha@hotmail.com
ERKAN TOPSAKAL SAYMAN erkan38@hotmail.com
MEHMET İLHAN ŞAHİN ÜYE misahin@yahoo.com

 

DENETLEME KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA
MİNE ÖZTÜRK BAŞKAN mine.ozturk@tedkayseri.k12.tr
HİLMİ DOĞAN BAŞ. YARD. hilmi.dogan@tedkayseri.k12.tr
ERKAN URAL ÜYE erkan.ural@tedkayseri.k12.tr

İlköğretim Okul Aile Birliğine ulaştırmak istediğiniz dilek ve önerileriniz için mail adresi ilkogretimoab@tedkayseri.k12.tr

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ

ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA
Funda ER ORHAN BAŞKAN
Berna ÖZDEN ÜYE
Melike DEDEOĞLU ÜYE
Aykut BÜYÜK ÜYE
Pembe Gül ÖZDEMİR ÜYE

Ortaöğretim Okul Aile Birliğine ulaştırmak istediğiniz dilek ve önerileriniz için mail adresi ortaokuloab@tedkayseri.k12.tr  

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA
Mine ERDİNÇ Başkan mineruzgar@yahoo.com
Melahat  KINAŞ Başkan melahatkinas@hotmail.com
Sibel AÇIKGÖZ Muhasip sibel71@mynet.com
İlke YALÇINDAĞ Yazman ilkeyalcindag@gmail.com
Mustafa L. ÇETİN Üye mustafa.cetin@tedkayseri.k12.tr

 

DENETLEME KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA
Murat SAYIN Başkan murat.sayin@tedkayseri.k12.tr
Tuğba YOKSUL Öğretmen Temsilcisi tugba.yoksul@tedkayseri.k12.tr
Selim BAHADIR Öğretmen Temsilcisi selim.bahadir@tedkayseri.k12.tr

Lise Okul Aile Birliğine ulaştırmak istediğiniz dilek ve önerileriniz için mail adresi liseoab@tedkayseri.k12.tr

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.